Mạt thế trọng sinh lộ

0
144

Mạt thế trọng sinh lộ

Tác giả: Mộc Diêu

Editor: Bạch Mai

Beta: Lục Thu

Design bìa: ChanC

QT+Raw: dithanbangdanilam.wordpress.com

Tình trạng: Hoàn

Edit: Hoàn.

Số chương: 85 chương

~~

Văn án:

Trọng sinh trở về thời kì mạt thế, mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại không dự đoán được mạt thế cuối cùng lại đến sớm hơn.

Có dị năng không gian khác thường, có người thân lẫn tình người, có bạn bè có đồng đội, phải sống sót mới là đạo lý.

Chú thích: Chủ thụ, niên hạ, 1vs1, HE.

Nội dung nhãn: Mạt thế sống lại.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Từ Dương, Hạ Duyên Phong. Khác: Mạt thế, trọng sinh, niên hạ, không gian.

 

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 1

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 2

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 3

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 4

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 5

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 6

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 7

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 8

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 9.

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 10.

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 11

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 12

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 13

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 14

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 15

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 16

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 17

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 18

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 19

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 20

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 21

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 22

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 23

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 24.

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 25

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 26

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 27

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 28

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL- CHƯƠNG 29

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 30

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 31

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 32

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 33

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 34

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 35

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 36

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 37

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 38

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 39

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 40

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 41

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 42

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 43

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 44

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 45.

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 46

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 47

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 48

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 49

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 50

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 51

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 52

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 53

Mạt thế trọng sinh lộ – BẢO VỆ: MTTSL-CHƯƠNG 54 (H

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 55

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 56

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 57

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 58

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 59

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 60

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 61

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 62

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 63

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 64

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 65

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 66

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 67

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 68

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 69

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 70

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 71

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 72

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 73

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 74

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 75

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 76

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 77

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 78

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 79

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 80

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 81

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 82

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 83

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 84

Mạt thế trọng sinh lộ – MTTSL-CHƯƠNG 85

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here