Có giỏi thì đừng chết!

0
98

Tên truyện : Có giỏi thì đừng chết –

Tên gốc : Hữu chủng nhĩ biệt tử

Tác giả : YY Đích Liệt Tích

Thể loại: Hiện đại, hư cấu, kinh tủng huyền nghi, hoan hỉ oan gia, Phúc hắc lạnh lùng quái gở công X Ôn thiện tạc mao lãnh đạm thụ, 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn – 74 Chương + Phiên ngoại

Tình trạng edit: Hoàn

Edit : Tiểu Tịch Tịch

Beta : Linh Viên, Min, Tiêu tỷ

Nguồn : Xà Viện

    Văn án :

Một ngày nào đó, người giữ rừng đang cố gắng khuyên nhủ một tên đang muốn tự sát .

“Sinh mệnh rất quý giá.”

“…”

“Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người muốn được trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng a, Lý Thế Dân a…”

“…”

“Phải , sinh mệnh cũng vậy, giống như màng trinh của con gái chỉ có một cái duy nhất, đã mất thì không bao giờ … có thể hồi phục được nữa .”

“… Bây giờ cái ngàn vàng ấy cũng có thể tái tạo mà …”

“==# Thúi lắm! Tóm lại tôi nói cho cậu biết, đừng có bày đặt chạy tới chỗ này tự sát! Mẹ nó, có biết lão tử nhặt xác của mấy người vất vả lắm không , lão tử là người giữ rừng, không phải nhặt xác chết ! Vì sao ngày nào cũng có nhiều thi thể cho lão tử nhặt vậy chứ!”

Tên tự sát nhìn ánh mắt táo bạo của người giữ rừng, quay đầu, u buồn nói:

—— “Bên này phong cảnh đẹp.”

Đẹp, em, gái , cậu !

Là người quản lý của rừng Lục Hồ, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra .

Biên tập đánh giá:

Hách Phúng rốt cuộc cũng tìm được công việc, nhưng công việc này có chút kỳ quái, mỗi ngày phải đi theo thủ trưởng mặt than tuần tra núi rừng không nói, vì sao luôn phải nhặt thi thể trở về? Đến tột cùng có bao nhiêu người muốn chạy tới nơi chim không thèm ị này tự sát a!

 

Tên Lâm Thâm mặt than này, dựa vào cái gì nói với cậu thì như cái núi băng, gặp người khác thì cười sáng lạn như vậy chứ! Ở trong khu rừng này Hách Phúng và Lâm Thâm mỗi ngày thức dậy rời giường đi nhặt xác, một cuộc sống “tốt đẹp” làm sao …

 

Con người sau khi chết, sẽ để lại thứ gì? Xúc động nhất là dù sống hay chết , người sống vẫn sẽ nhớ đến người chết, không muốn người khác đau khổ nhưng sao cứ mãi đâm đầu vào cái chết?

 

p/s : Vì bộ này có nhà đào hố rồi nhưng bỏ dở nên mình tiếp tục làm , không làm lại .

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 1

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 2

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 3

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 4

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 5

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 6

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 7

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 8

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 9

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 10

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 11

Có giỏi thì đừng chết – CÓ GAN THÌ ĐỪNG CHẾT – CHƯƠNG 12

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 13

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 14

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 15

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 16

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 17

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 18

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 19

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 20

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 21

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 22

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 23

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 24

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 25

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 26

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 27

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 28

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 29

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 30

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 31

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 32

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 33

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 34

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 35

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 36

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 37

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 38

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 39

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 40

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 41

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 42

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 43

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 44

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 45

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 46

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 47

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 48

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 49

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 50

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 51

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 52

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 53

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 54

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 55

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 56

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 57

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 58

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 59

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 60

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 61

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 62

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 63

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 64

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 65

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 66

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 67

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 68

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 69

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 70

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 71

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 72

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 73

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – CHƯƠNG 74 – CHÍNH VĂN HOÀN

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – PHIÊN NGOẠI 1.1

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – PHIÊN NGOẠI 1.2

Có giỏi thì đừng chết – [CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẾT] – PHIÊN NGOẠI 2 – TOÀN VĂN HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here