Ai dám nói xấu sư huynh?

0
44

Ai dám nói xấu sư huynh

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương

Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân thú, HE

 

Nv chính: Văn Kinh x Quân Diễn Chi

Nv phụ: Liễu Thiên Mạch, Hạ Linh, Du Tự, Lục Tần, Đoàn Hiên, Mạc Thiếu Ngôn, Quy Tâm Bích

Độ dài: 88 chương + 4 phiên ngoại

====

Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong – Light)

Truyện KHÔNG mang tính chất thương mại và chưa xin phép tác giả. Đề nghị không mang đi lung tung.

====

Văn án:

Một hôm xuyên vào sách, Văn Kinh đến cạnh nhân vật mà y sùng bái kính ngưỡng nhất, làm một trung khuyển sẵn lòng xông pha khói lửa vì sư huynh.

Ngay cả đạo tu cuồng vọng nhất trong sách cũng nói: Thế giới không ai có thể lọt vào mắt ta, chỉ có Quân Diễn Chi mới là quân tử chân chính.

Văn Kinh cùng sư huynh trưởng thành bên nhau, sùng bái sư huynh không cưỡng lại được.

Đáng tiếc y không biết, quyển sách này, y chỉ mới xem một nửa.

Đi được một nửa tình tiết y mới phát hiện, hình như chuyện không giống như y đã nghĩ.

Văn Kinh: “Tối qua sư huynh từng lẻn vào động phủ của sư tôn, xin sư tôn cẩn thận.”

Sư tôn: “Nói bậy! Cả đêm qua vi sư luôn ở trong động phủ, không thấy bất cứ ai.”

Văn Kinh: “Tối qua sư huynh tự tiện ra ngoài gặp mặt người khác, xin sư thúc tra rõ.”

Sư thúc: “Nói bậy! Tối qua ta và sư huynh của ngươi uống rượu trò chuyện đến sáng.”

Văn Kinh: “Tối qua sư huynh quấy rối đệ…”

Sư tỷ: “Nói bậy! Sư huynh của đệ sao lại làm chuyện đó được? Lẽ nào từ lâu đệ đã có ý đồ với huynh ấy, cầu không được nên đi hãm hại huynh ấy?”

 

Nhiều năm sau.

Văn Kinh: “Có một ma đầu, chuyên môn dùng nhan sắc tuyệt đỉnh và tư thế cao nhã mê hoặc người khác, thế nhân sống trong nguy hiểm mà không tự biết.”

Quân Diễn Chi: “Nếu không phải đệ, chỉ sợ ma đầu đó còn đang giãy dụa trong thống khổ.”

Ngoài quân tử trong phúc hắc công x trung thành chính trực thụ

 

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 1-2

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 3-4

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 5-6

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 7-8

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 9-10

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 11-12

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 13-14

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 15-16

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 17-18

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 19-20

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 21-22

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 23-24

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 25-26

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 27-28

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 29-30

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 31-32

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 33-34

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 35-36

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 37-38

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 39-40

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 41-42

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 43-44

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 45-46

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 47-48

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 49-50

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 51-52

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 53-54

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 55-56

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 57-58

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 59-60

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 61-62

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 63-64

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 65-66

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 67-68

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 69-70

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 71-72

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 73-74

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 75-76

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 77-78

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 79-80

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 81-82

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 83-84

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 85-86

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 87-88

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 89

Ai dám nói xấu sư huynh – AI DÁM NÓI XẤU SƯ HUYNH 90-91-92 [HOÀN]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here