Thanh Ca chi Dận Nhưng

0
87

Thanh Ca chi Dận Nhưng

Tác giả : Thiên Khỏa Thụ

Thể loại : Bất luân chi luyến , trọng sinh , cung đình

Nhân vật chính : Khang Hi x Dận Nhưng

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Tình trạng bản dịch : Hoàn

Edit : Hạ Nguyệt – Lai Khứ  – Nhật Nhi

Beta  : Hạ Nguyệt  – Nhật Nhi

 

“Một đời một kiếp một đôi người, binh đao cho tiêu hồn đôi nơi

Tương tư tương vọng chẳng tương thân, hỏi xuân còn vì ai?”

 

Văn án

Chuyện kể về một thái tử  gia  – Dận Nhưng , một hoàng đế giảo hoạt – Khang Hi

Một bài hát nhẹ nhàng ấm áp .

“A mã , ngài thành công ”

“Ân.”

“A mã, nếu ngài thất bại , Bảo Thành không đáp ứng thì sao ?”

“Không có thất bại , Bảo Thành, ngươi vĩnh viễn đều không thể bỏ qua a mã , ngươi đã quên sao? Ngươi là con của a mã , vĩnh viễn vĩnh viễn”

“Thiên hạ này không phải của một mình a mã  . Cho nên trừ bỏ thiên hạ này, của a mã đều là của ngươi.”

“A mã, kỳ thật, nơi có ngài chính là nhà của Bảo Thành .”

 

 

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 1: SỐNG LẠI HAY CHUYỂN THẾ ?

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 2: TÁI KIẾN CỐ NHÂN [ THƯỢNG ] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 3: TÁI KIẾN CỐ NHÂN [ TRUNG ] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 4 – TÁI KIẾN CỐ NHÂN [ TRUNG ] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 5 – TÁI KIẾN CỐ NHÂN [ HẠ ] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 6 – NGỰ HOA VIÊN NHẤT NGỘ …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 7 – TÍNH TOÁN CHO TƯƠNG LAI…

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 8 – TÍNH TOÁN CHO TƯƠNG LAI [ 2 ] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 9 – CÁI GỌI LÀ GIÁO DỤC PHẢI BẮT ĐẦU KHI CÒN LÀ BÁNH BAO [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 10 – CÁI GỌI LÀ GIÁO DỤC PHẢI TỪ BÁNH BAO BẮT ĐẦU [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 11 – CÁI GỌI LÀ GIÁO DỤC PHẢI TỪ BÁNH BAO BẮT ĐẦU [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 12 – CÁI GỌI LÀ GIÁO DỤC PHẢI TỪ BÁNH BAO BẮT ĐẦU [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 13 – RỐT CUỘC CŨNG CHUYỂN BIẾN ? …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 14 – YÊU THÍCH CHỦNG ĐIỀN [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 15 – YÊU THÍCH CHỦNG ĐIỀN [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 16 . YÊU THÍCH CHỦNG ĐIỀN [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 17 – YÊU THÍCH CHỦNG ĐIỀN [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 18 -CÁI GỌI LÀ QUÂN ĐOÀN CON SỐ TẠO RA LỊCH SỬ [1]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 19 -CÁI GỌI LÀ QUÂN ĐOÀN CON SỐ TẠO RA LỊCH SỬ [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 20 – CÁI GỌI LÀ QUÂN ĐOÀN CON SỐ TẠO RA LỊCH SỬ [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 21 – CÁI GỌI LÀ QUÂN ĐOÀN CON SỐ TẠO RA LỊCH SỬ [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 22 – CÁI GỌI LÀ QUÂN ĐOÀN CON SỐ TẠO RA LỊCH SỬ [5] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 23 – CÁI GỌI LÀ JQ PHẢI TỪ BÉ NẮM CHẮC [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 24 – CÁI GỌI LÀ JQ PHẢI TỪ BÉ NẮM CHẮC [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 25 – CÁI GỌI LÀ BỒI DƯỠNG BÁNH BAO MỘT CÁCH VÔ THỨC [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 26 – CÁI GỌI LÀ BỒI DƯỠNG BÁNH BAO MỘT CÁCH VÔ THỨC [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 27 – BỒI DƯỠNG BÁNH BAO MỘT CÁCH VÔ THỨC [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 28 – COI NHƯ GIAO THỜI ?

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 29 – BÁNH BAO TIẾN HÓA SỬ [1]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 30 – BÁNH BAO TIẾN HÓA SỬ [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 31 – BÁNH BAO TIẾN HÓA SỬ [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 32 – BÁNH BAO TIẾN HÓA SỬ [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 33 – ĐIỀU PHIỀN NÃO CỦA THIẾU NIÊN [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 34 -ĐIỀU PHIỀN NÃO CỦA THIẾU NIÊN [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 35 – ĐIỀU PHIỀN NÃO CỦA THIẾU NIÊN [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 36 – ĐIỀU PHIỀN NÃO CỦA THIẾU NIÊN [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 37 – THIẾU NIÊN JQ [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 38 – THIẾU NIÊN JQ [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 39 – THIẾU NIÊN JQ [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 40 – THIẾU NIÊN JQ [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 41- THIẾU NIÊN JQ [5]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 42 – QUÂN ĐOÀN CON SỐ TIẾN HÓA SỬ [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 43 – QUÂN ĐOÀN CON SỐ TIẾN HÓA SỬ [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 44- QUÂN ĐOÀN CON SỐ TIẾN HÓA SỬ [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 45 – QUÂN ĐOÀN CON SỐ TIẾN HÓA SỬ [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 46 – THIẾU NIÊN PHẤN ĐẤU JQ SỬ …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 47 – THIẾU NIÊN PHẤN ĐẤU JQ SỬ [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 48 – THIẾU NIÊN PHẤN ĐẤU JQ SỬ [3] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 49 – THIẾU NIÊN PHẤN ĐẤU JQ SỬ [4] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 50 – KHI TIẾN HÀNH JQ

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 51- KHI TIẾN HÀNH JQ [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 52- KHI JQ TIẾN HÀNH [3]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 53 – KHI JQ LÀ HIỆN TẠI …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 54 – KHI JQ LÀ HIỆN TẠI [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 55 – TIẾN HÀNH ĐẠI HÔN [1] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 56 – TIẾN HÀNH ĐẠI HÔN [2] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 57 – TIẾN HÀNH ĐẠI HÔN [3]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 58 – TIẾN HÀNH ĐẠI HÔN [4]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 59 – ĐẠI HÔN BẮT ĐẦU .

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 60 – ĐẠI HÔN SAO ?!

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 61 – ĐẠI HÔN SAO ? [2]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 62 – MƯA QUA TÌNH ĐẾN ?

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 63 – MƯA QUA TÌNH ĐẾN [2]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 64 – ĐÊM TRƯỚC VĂN CHIẾN [2]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 65- ĐÊM TRƯỚC VĂN CHIẾN [2]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 66- ĐÊM TRƯỚC VĂN CHIẾN [ HẠ ]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 67- VĂN CHIẾN

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 68 – KHÚC NHẠC DẠO LY THƯƠNG .

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 69 – NẾU LY THƯƠNG

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 70 – BẤT TỐ LY THƯƠNG [1]

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 71 – BẤT TỐ LY THƯƠNG [ CHÍNH VĂN KẾT THÚC ] …

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 72 – PHIÊN NGOẠI CHI TIỂU BÁT TRỐN NHÀ ĐI .

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 73 – PHIÊN NGOẠI CHI NẾU LÀ SƠ KIẾN .

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 74 – PHIÊN NGOẠI CHI CHỚ BUÔNG CHỚ QUÊN

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 75 – PHIÊN NGOẠI CHI LAN NHƯỢC TÌNH SỰ .

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 76 – PHIÊN NGOẠI CHI TÂN SINH

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 77 – PHIÊN NGOẠI CHI CẦU NGUYỆN

Thanh Ca chi Dận Nhưng – CHƯƠNG 78 – PHIÊN NGOẠI CHI VỊ LAI SINH

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here