[Hiên viên hệ liệt] – Liễm trần đoạt ái

0
144

Liễm Trần Đoạt Ái

(Hiên Viên Hệ Liệt)

_*_

Nguyên tác: Ảm Dạ Nguyệt

Chuyển ngữ: Fuu Kaze (aka Fúu, Fu ú, gọi tớ sao cũng được :”>)

Tình trang bản gốc: 23 chương, (22 chương cùng 1 ngoại truyện), hòan thành

Tình trạng bản dịch: hoàn

Thể loại: cường công nhược thụ, cổ trang cung đình, đế vương và thị vệ, ngược tâm ngược thân, HE

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 1

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 2

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 3

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 4

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 5

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 6

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 7

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 8

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 9

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 10 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 11 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 12 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 13 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 14

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 15 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 16 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 17 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 18 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 19 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 20 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 21 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 22 

Liễm trần đoạt ái – CHƯƠNG 23 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here