Bởi vì ta yêu ngươi

0
167

Bởi vì ta yêu ngươi

Tên truyện: Nhân vị ngã ái nhĩ

Tác giả: Trúc Nhược

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Chỉnh sửa: Hiên

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 1: NHƯỢC U CỐC

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 2: GIẢI THOÁT

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 3: SƯ PHỤ

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 4: XUẤT CỐC

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 5: SƠ NGỘ

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 6: TẨU XUẤT MÊ LÂM

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 7: CHUYÊN CHÚC NGỰ Y

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 8: TỬU HẬU NGỘ SỰ

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 9: THẤT BẠI ĐÍCH SƠ LUYẾN

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 10: NẠP PHI

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 11: TÁI KIẾN BẠCH NHAM PHONG

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 12: DỤ PHI MẪN NHI

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 13: Ý LIÊU TRUNG ĐÍCH SỰ KIỆN

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 14: TIỂU SẢN

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 15: VÔ CÔ ĐÍCH HÀI TỬ

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 16: LỄ VẬT

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 17: BẢO BỐI TƯỞNG XUẤT LAI LIỄU

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 18: SINH LIỄU

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 19: TỨ KHẨU CHI GIA

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 20: HỮU HẢO NHÂN ĐÍCH ĐỊA PHƯƠNG TỔNG THIỂU BẤT LIỄU ÁC NHÂN

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 21: THƯỢNG DIỆN ĐÍCH NHÂN

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 22: NGUYỆT HẠ CHƯỚC

Bởi vì ta yêu ngươi – CHƯƠNG 23: TÁI VI NGÃ SINH NHẤT CÁ

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here