Bạo quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

0
228

Bạo Quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: cung đình, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công x hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1×1, HE

Tình trạng: hoàn [VIP]

Nguồn: QT của Kinzie (Cảm tạ huynh cho muội xin nhé, mặc dù là muội tiền trảm hậu tấu >”<).

Editor: Tiểu Anh

Văn án.

Đây là con đường báo thù của một hoàng tử trọng sinh, cũng là lịch sử của một trọng sinh hoàng tử nuôi dưỡng một ngốc manh tiểu thị vệ.

Đời trước bị thân đệ đệ mình vẫn luôn sủng ái phản bội, người người xa lánh, là lúc một tiểu thị vệ không biết tên vì mình chịu chết.

Trọng sinh về tám năm trước, Chử Thiệu Lăng muốn đem toàn bộ cừu nhân đều giết chết. Tiểu thị vệ? Tự nhiên là muốn hảo hảo đem đến bên mình nuôi lớn lên.

Lấy ơn báo oán, vì cái gì trả ơn?

Người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, huống chi những người đó đều đã từng hại qua người của ta?

Giang sơn cùng Vệ Kích, cô vương đều muốn.

Mẫu hậu mất sớm, không đến thánh sủng, các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của Chử Thiệu Lăng còn có thời gian rất lâu phải đi, vạn hạnh bên người còn có một ái nhân trung thành, một đời làm bạn.

[ Cung đấu + chiến trường, dưỡng thành + cưng chiều. Không ngược không rối rắm, càng ngày càng thoải mái.]

[ Hư cấu triều đại không có qua khảo chứng.]

Nội dung: Cung đình hầu trước tình hữu độc chung báo thù rửa hận.

Mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích | Phối hợp diễn: Vệ Chiến, Chử Thiệu Dương | Cái khác: ấm áp sủng nịch, càng ngày càng thoải mái.

Biên tập đánh giá:

Chử Thiệu Lăng một lòng muốn bảo hộ thân đệ đệ một đời chu toàn, lại không nghĩ bị đệ đệ phản bội, càng không dự đoán được người cuối cùng còn lại bên mình thề sống chết nguyện trung thành lại là một tiểu thị vệ không biết tên. Trọng sinh đến tám năm trước, mẫu hậu đã qua đời, mặc dù không được phụ hoàng sủng ái, may mà hoàng tổ mẫu yêu thương hắn vẫn còn tại nhân thế. Cả đời này, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, muốn đem cừu nhân một đám toàn bộ đều giết, muốn đem toàn bộ sủng ái đều đưa cho thị vệ Vệ Kích yên lặng bảo hộ chính mình mười năm. Cả đời này, giang sơn cùng Vệ Kích, hắn đều muốn! Vì mười năm trước một thoáng kinh hồng, Vệ Kích một người yên lặng chờ đợi, đến chết cũng chưa nói ra. Một tiểu thị vệ nhưng tình sâu vô cùng, khiến cho Chử Thiệu Lăng tại trước khi chết cảm nhận được một tia ôn nhu, khiến cho hắn sau khi trọng sinh có thể trọng chấn kỳ cổ, thế tất đoạt được thiên hạ này. Sau khi trọng sinh, Chử Thiệu Lăng giết chóc quả quyết, mưu kế tinh vi, tiềm chất bạo quân biểu lộ không bỏ sót. Mà giai đoạn trước, Vệ Kích nhỏ tuổi hoàn toàn lộ ra ngốc manh khí chất, theo nội dung vở kịch chậm rãi triển khai, hắn dần lộ ra trung khuyển thấy chết không sờn gan dạ sáng suốt.

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 1

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 2

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 3

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 4

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 5

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 6

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 7

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 8

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 9

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 10

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 11

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 12

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 13

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 14

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 15

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 16

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 17

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 18

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 19

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 20

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 21

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 22

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 23

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 24

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 25

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 26

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 27

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 28

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 29

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 30

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 31

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 32

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 33

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 34

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 35

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 36

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 37

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 38

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 39

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 40

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 41

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 42

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 43

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 44

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 45

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 46

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 47

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 48

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 49

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 50

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 51

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 52

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 53

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 54

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 55

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 56

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 57

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 58

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 59

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 60

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 61

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 62

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 63

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 64

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 65

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 66

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 67

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 68

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 69

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 70

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 71

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 72

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 73

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 74

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 75

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 76

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 77

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 78

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 79

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 80

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 81

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 82

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 83

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 84

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 85

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 86

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 87

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 88

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 89

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 90

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 91

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 92

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 93

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 94

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 95

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 96

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 97

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 98

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 99

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 100

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 101

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 102

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 103

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 104

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 105

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 106

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 107

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 108

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 109

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 110

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – CHƯƠNG 111 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here