Nộ xà triền quân

0
82

Nộ xà triền quân

Tác giả: Thiên Nham/Vạn Ngữ

Thể loại:Nhân thú,cao H,1v1,sinh tử văn (có ở phiên ngoại)

CP:Xà yêu bá đạo công & tướng quân thụ

Edit:Tieumanulk

Số chương: 59

Văn án

Chinh chiến sa trường mấy chục năm

Quân Bất Phàm không nghĩ đến có một ngày bị phản bội

Trong một trận chiến bị bao vây tứ phía,trong lúc chạy trốn vô tình vào hang ngân hoàn xà cực độc.

Nào biết ngân hoàn xà là xà yêu giam cầm để phối ngẫu.

Từ đó hắn rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục

……..

Sống hơn cả ngàn năm,hắn chưa từng thấy loài người nào lớn mật như hắn

Còn dám ngay mặt quát y,dũng khí thật đáng khen

Kỳ động d*c cũng sắp tới thôi thì mượn đỡ cái tên đáng chết này.

Không nghĩ tới thượng riết thành nghiện,từ đó quyết định sẽ không bao giờ buông tay.

……..

Thân là tướng quân,hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình bị áp đảo.

Hôm nay lại bị xà yêu không chút kiêng kị đoạt lấy

Giữa yêu và người,có thể có chữ tình sao?

Cổ đại thần thoại kích tình,giữa người & yêu vô tận dây dưa bắt đầu từ đây

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 1

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 2

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 3

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 4

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 5

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 6

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 7

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 8

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 9

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 10

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 11

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 12

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 13

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 14

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 15

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 16

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 17

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 18

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 19

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 20

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 21

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 22

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 23

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 24

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 25

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 26

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 27

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 28

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 29

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 30

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 31

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 32

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 33

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 34

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 35

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 36

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 37

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 38

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 39

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 40

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 41

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 42

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 43

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 44

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 45

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 46

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 47

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 48

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 49

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 50

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 51

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 52

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 53

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 54

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 55

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 56

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 57

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 58

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 59

Nộ xà triền quân – CHƯƠNG 60:

Nộ xà triền quân – PN 1234

Nộ xà triền quân – PN 5

Nộ xà triền quân – PN6

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here