Tổng tài và anh chàng mở khóa

0
65

DỊCH TU LA

Thể loại: hiện đại, ngắn, ấm áp, S công (?) x M thụ (?), 1×1, HE

Tình trạng: hoàn (11 chương)

Nguồn: Xà Viện

Edit + Beta: Choco

Note

“Đây là quà ra mắt của ta với mọi người, rất vui được làm quen. Lần đầu làm editor mong được mọi người giúp đỡ m(__ __)m và nếu có gì sai cũng mong mọi người góp ý (=ω=)

Văn án

Là một câu chuyện nhỏ về tổng tài và anh mở khóa …

Nội dung nhãn: nghiệp giới  tinh anh

P.S: kiện khí thẳng nam khai khóa Tiểu ca công VS tổng tài dụ thụ ~~

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 1

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 2

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 3

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 4

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 5

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 6

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 7

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 8

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 9

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 10

Tổng tài và anh chàng mở khóa – CHƯƠNG 11

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here