Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ

0
131

Tác giả:  Nhất Trúc de U Hoàng

Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn.

Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ

Nguồn RAW: Hủ Giới

Bản Convert: Kho tàng Đam Mỹ – Fanfic

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Nữ Vương Đại Nhân

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 1: NGỦ MƠ MÀ CŨNG XUYÊN QUA, THẬT SỰ LÀ KHÔNG KHOA HỌC!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 2: NỮ CHÍNH, TA KHÔNG TRÊU CHỌC NỔI, TRỐN ĐI THÔI TAT

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU, CÔNG CHIẾM NAM CHÍNH ĐẠI NHÂN?

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 4: XIN CHÀO NỮ CHÍNH, TẠM BIỆT NỮ CHÍNH!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 5: VÕNG PHỐI, TA TỚI RỒI ĐÂY!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 6: ÂM THANH DỤ THỤ TUYỆT ĐỐI LÀ MANH VẬT!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 7: PHỤ THÂN BÀY TỎ ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 8: NHI KHỐNG VÀ VÂN VÂN LÀ KHẢ ÁI NHẤT~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 9: THỜI ĐẠI NÀY TRUNG KHUYỂN MỚI LÀ VƯƠNG ĐẠO.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 10:

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 11: THỜI GIAN NHƯ NƯỚC ~ CHẢY ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 12: NGỐC MANH~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 13:

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 14: IN ĐẬM, CP & FANCP

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 15: BOSS PHU NHÂN VẠN TUẾ!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 16: PHU XƯỚNG PHU TÙY MỚI LÀ TRUNG KHUYỂN TỐT!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 17: CHÚ Ý! NỮ CHÍNH QUAY LẠI!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 18: ĐI QUA TRÁI, ĐI QUA PHẢI. . .

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 19: TRUNG KHUYỂN, NGƯƠI SẼ HỐI HẬN!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 20: XOẮN XUÝT RỒI LẠI XOẮN XUÝT ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 21: VỊ NAM CHÍNH NÀY CÓ PHẢI LÀ QUÁ NGHE LỜI KHÔNG?

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 22: WHAT ? BOSS GIÁ LÂM!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 23: NGƯƠI ĐOÁN XEM, NGƯƠI ĐOÁN XEM~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 24: MUỐN NHÌN THẤY CẬU THẬT KHÔNG DỄ DÀNG!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 25:

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 26: NÃO BỔ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, KHÔNG ĐƯỢC ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 27: KHÔNG TÌM ĐƯỜNG CHẾT SẼ KHÔNG PHẢI CHẾT

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 28: ÁNH MẮT CỦA QUẦN CHÚNG THẬT SÁNG NHƯ TUYẾT!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 29: CÁI THẾ GIỚI TRÀN NGẬP CƠ TÌNH NÀY…

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 30:

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 31: TÌNH CẢM KHÔNG BIẾT TỪ LÚC NÀO ĐÃ BẮT ĐẦU.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 32: MỘT MẢNH THÂM TÌNH.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 33: NỮ CHÍNH TỰ LÀM BẬY ĐỢT THỨ NHẤT ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 34: FAN CP THỰC SỰ LÀ VẬT BIỂU TƯỢNG ĐÓ.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 35: NỮ CHÍNH TỰ LÀM BẬY LÀN SÓNG THỨ HAI ~~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 36: NHỮNG CHUYỆN SAU ĐÓ ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 37: GẶP GIA TRƯỞNG

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 38: TRÁC TỊCH KHÁC THƯỜNG

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 39: MẶC EM THỐNG TRỊ, VUI VẺ CHỊU ĐỰNG

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 40: KẾT CỤC CHUYỂN HƯỚNG Ở ĐÂY SAO?

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 41: NỮ PHỤ ĐỘT KÍCH ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 42: CHE GIẤU SỰ THẬT

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 43: CẬN THỦY LÂU THAI TIÊN ĐẮC NGUYỆT? (LÂU ĐÀI GẦN NƯỚC SẼ ĐƯỢC THƯỞNG TRĂNG TRƯỚC)

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 44: NGAO CÒ TRANH NHAU?

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 45: KHÓ NHẬN NHẤT CHÍNH LÀ ÂN TÌNH CỦA MỸ NHÂN.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 46: KHIẾN HIỂU LẦM MÃNH LIỆT THÊM CHÚT ĐI.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 47: THI ĐẤU TIẾN VÀO GIAI ĐOẠN CUỐI CÙNG.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 48: CẬU KHÔNG NÓI THÌ TÔI VẪN HIỂU.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 49: THỜI ĐIỂM TIẾNG HÀNH GẶP MẶT.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 50: HOA THỦY TIÊN MỞ HAI MƯƠI MỐT.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 51: NỮ CHÍNH TỰ LÀM BẬY LÀN SÓNG THỨ BA ~~~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 52: DUYÊN PHẬN TRỜI XUI ĐẤT KHIẾN.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 53: KHÁCH HÀNG LẦN LƯỢT THÀNH ĐÔI ~

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 54: PHIÊN NGOẠI: KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 55: NĂM THÁNG YÊN BÌNH NHƯNG PHÙ DU VẪN CHƯA NGHỈ NGƠI.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 56: KẾT CỤC NHƯ VẬY.

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 57 PN1

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 58 PN2

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 59 PN3

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 60 PN4

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 61 PN5

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ – CHƯƠNG 62 PN6

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here