Tịnh thủy hồng liên

0
62

Tác giả: Cuồng ngôn thiên tiếu

Thể loại: Đam mỹ xuyên không, cổ trang, phúc hắc x phúc hắc, ngược thân, hài, HE

(Lưu ý: có phản công, thụ sau này bị liệt)

Tình trạng: Hoàn

Chuyển ngữ: Lightraito

Văn án:

“Sau này bớt uống rượu đi.” Nhìn người cũng được xem như từng đồng sinh cộng tử, Hoàng Linh Vũ vẫn lên tiếng khuyên bảo. “Tại nơi thế này mà uống nhiều, sẽ chết rất mau.”

“Thế nào, ngươi, còn dám gây bất lợi với ta?” Mộ Dung Bạc Nhai nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. “Vậy ta muốn, vậy ta muốn….”

“Ngươi muốn cái gì?” Hoàng Linh Vũ trở nên cảnh giác.

Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi trừng mắt nhìn y khá lâu, mới chếnh choáng nói: “Tiêu sư phụ đã nói, hạ thủ chậm sẽ gặp tai ương, ta muốn, ách, ta muốn tiên hạ thủ vi cường!”

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 1: HOÀNG LINH VŨ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 2: TIỆM CẦM ĐỒ HOÀI QUA

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 3: CHÓ MÈO MỘT Ổ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 4: CỐ ẢNH TỰ LIÊN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 5: KHAI MÔN THẤT SỰ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 6: TƯỜNG VIỆN CÔNG PHÒNG

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 7: KHÔNG THẤY THỦY TIÊN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 8: CÓ ƯU CÓ KHUYẾT

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 9: DẠ THANH TIÊU ĐIỀU

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 10: HOANG PHONG DIỆM KHỞI

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐEN BĂNG LẠNH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 12: AI ĐANG THỔI ĐÈN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 13: MẤY KẺ QUÁI NHÂN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 14: BẠCH Y NGUYỆT BẰNG

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 15: HOẠN GIẢ THỊ GIẢ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 16: HOẠN THỊ THẤP KÉM

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 17: NGUYỆT HỐI QUỶ ẢNH

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 18: VƯƠNG PHỦ ẨN SỰ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 19: SỰ VIỆC NGÀN NĂM

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 20: TỨ HOÀNG SÍ DIỆM

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 21: TÂY VIỆN MÊ VÂN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 22: CHIẾN ĐẤU LÚC CANH MỘT

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 23: KIẾM QUỐC CHÍNH SỬ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 24: CÂY SÁO RƠI XUỐNG NƯỚC

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 25: KHÁCH ĐẾN THƯ KHỐ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 26: BẮT GIAN TẠI GIƯỜNG

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 27: THỆ GIẢ PHI HOÀNG

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 28: BÌNH MAI TÀNG THƯ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 29: KÝ HIỆU HÌNH NGỌC BÁN NGUYỆT

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 30: HOÀNG HUYNH HOÀNG ĐỆ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 31: BIẾN CHUYỂN BẤT NGỜ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 32: Ô HUYỀN HOẠCH NGUYỆT

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 33: ĐÊM NAY TỈNH GIẤC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 34: ĐỘT XUẤT CUNG VÂY.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 35: CUNG TƯỜNG ĐẠI HỎA

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 36: CÂY KIM RƠI CŨNG CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 37: KHẨU THỊ TÂM PHI

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 38: TẤM MÀN BỊ MỞ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 39: TIẾNG SẤM NGOÀI MỘ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 40: TRO BỤI LỤI TÀN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 41: TỪ MINH CHUYỂN ÁM

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 42: SƠN ĐỘNG MẤT NGỦ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 43: BAN THƯỞNG KIM NGÂN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 44: THOÁT HAY KHÔNG THOÁT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 45: GIẤU THÂN PHỐ HOA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 46: ĐỤNG PHẢI LƯỠI ĐAO.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 47: THI THỊ THỰC SƯ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 48: LÍU LƯỠI

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 49: NGHIÊN CỨU LẪN NHAU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 50: LẤY OÁN BÁO ÂN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 51: CHÂN TƯỚNG HUYẾT THỐNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 52: ĐI THEO QUỸ ĐẠO CỦA MÌNH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 53: NGƯỜI ĐIÊN NHẢY LẦU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 54: TÂM SỰ CHỚM NỞ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 55: ĐỊA ĐẠO TĨNH MỊCH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 56: KHE NỨT KÝ ỨC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 57: MỘT Ý NGHĨA KHÁC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 58: QUỶ LỬA CẢN ĐƯỜNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 59: BẠCH PHÁT MA NỮ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 60: THỔ HUYẾT KHẢO VẤN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 61: THÂN THẾ CỦA SÍ DIỆM.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 62: NGHI HOẶC CỦA TRÌNH BÌNH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 63: HỌA ĐỊA VI LAO

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 64: THỜI CƠ KHÔNG THỂ MẤT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 65: THỜI CƠ KHÔNG ĐẾN NỮA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 66: LẬP TRƯỜNG KHÁC BIỆT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 67: SỬA LẠI KHẨU CUNG

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 68: Ô UẾ BẤT KHAM.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 69: DẤU HIỆU BIẾN ĐỔI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 70: XÚC THỦ CHI THỐNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 71: NỬA NĂM NHƯ KHÓI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 72: THẦN KINH THÁC LOẠN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 73: THEO LẦM NGÀN NGƯỜI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 74: TRÍ TUỆ VIỄN CỔ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 75: NỖI ĐAU RẠCH LỤA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 76: VỮNG TIN KỲ LẠ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 77: TƯƠNG KIẾN TẠI ĐÂY.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 78: MIỆNG LƯỠI CAY ĐỘC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 79: NGƯỜI CHẾT PHỤC SINH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 80: AI CÓ THỂ SÓNG VAI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 81: THOÁNG MẮT CHẠM NHAU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 82: YẾN CUNG BÍ LỤC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 83: VÕ LƯỢNG HỒI PHỦ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 84: TƯ ĐỒ NHẤT MẠCH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 85: KHÔNG HẸN MÀ CÙNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 86: TRIỀU ĐÌNH GIẰNG CO.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 87: CÁI BANG NGƯỜI LƯỜI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 88: DUNG NHẬP VAI DIỄN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 89: SUY TƯỞNG DƯỚI TRĂNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 90: NGƯỜI TRONG ĐỘNG NÚI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 91: TIỆN DÂN TƯƠNG XỨNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 92: CHỈ TRƠ MẮT NGÓ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 93: MỐI HỌA KHÔNG VỎ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 94: KHÔNG NGƯỜI ĐỂ HỎI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 95: HỈ NỘ VÔ THƯỜNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 96: CON MÈO GẦM GỪ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 97: LANG TRANH SÔ ĐẤU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 98: THIÊN BIỆN QUY LIÊN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 99: SÓNG SAU SÓNG TRƯỚC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 100: MỞ HẾT MÃ LỰC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 101: TIẾT THU ĐÔNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 102: PHÁO KÍCH GIANG BẮC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 103: BẮC SƠN CHI MỘ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 104: CỘNG TRỊ NĂM THỨ BA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 105: TỘI ÁC CHỒNG CHẤT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 106: KHÔNG DÁM ĐỘNG ĐẬY.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 107: NGÀN DẶM ĐƯA TIỄN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 108: CUỐI CÙNG CŨNG PHẢI LY BIỆT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 109: HOÀNG LƯƠNG TIỂU TRẤN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 110: LỤC MANG HỮU LÂU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 111: HẬU VIỆN KHỞI HỎA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 112: NHANH CHÓNG QUYẾT ĐOÁN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 113: SÍ DIỆM CHI THẤT

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 114: CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 115: SƠN HẢI NHẤT CƯ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 116: NỘI ỨNG NGOẠI HỢP.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 117: ĐẠO THUẦN HÓA THÚ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 118: THA HƯƠNG CỐ TRI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 119: KHÔNG PHẢI BỌ CHÓ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 120: TỰ DO LÝ LUẬN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 121: ĐỘI NGŨ CHẬM NHƯ RÙA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 122: YẾU ỚT DỄ ỨC HIẾP.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 123: THÀNH TÂM ĐỐI ĐÃI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 124: BÊN NGOÀI TẦM MẮT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 125: TA KHÔNG PHẢI ÔN THẦN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 126: CHUYỆN NGHỊCH THIÊN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 127: ĐẠN CHỈ THẦN CUNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 128: ÔN THẦN TỚI CỬA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 129: CHỈ VÌ MỤC TIÊU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 130: GIUN ĐŨA TỐT NHẤT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 131: TỬ ẢO HOA THẤM

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 132: CỐ ẢNH TẬP SÁCH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 133: TỰ XÀ VÀO LÒNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 134: THIÊU THẦN LAO ĐẦU VÀO LỬA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 135: TRÚ CẦM DẠ THÚ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 136: TỰ TÌM ĐƯỜNG CHẾT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 137: PHI HOÀNG LO LẮNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 138: HIỆN TRƯỚC MẶT NGƯỜI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 139: TAO NGỘ ĐẦU HẠ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 140: TÔN NGHIÊM QUÂN NHÂN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 141: KỸ THUẬT CAO THẤP.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 142: SÍ DIỆM VÔ ĐỊCH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 143: VẠN SỰ ĐẠI CÁT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 144: NAM NAM TƯƠNG THÂN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 145: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 146: TRÌNH BÌNH GẶP NẠN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 147: DƯỢC TỪ ĐÂU TỚI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 148: LINH VŨ BỊ ĐÁNH ÚP.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 149: NHỆN BỔ ĐIỂU THÙ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 150: ĐỘC XÀ THÈ LƯỠI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 151: CÁI ĐẸP CỦA NỮ NHÂN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 152: GẶP LẠI MẠC XÁN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 153: HỮU DỤC HỮU CẦU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 154: THÙ NHÂN NHẬN RA NHAU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 155: LÃO GIÀ HÚT TẨU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 156: BẮT SỐNG MA NỮ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 157: KẾ SÁCH DỤ NHÂN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 158: LẤY ĐỨC BÁO OÁN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 159: MỘT TRANG CHIẾU THƯ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 160: LẦN ĐẦU LÀM CHA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 161: HAI NAM MỘT CHÁO

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 162: HUYNH DỤ ĐỆ CÔNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 163: MỘT CON CẦM THÚ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 164: GIẤM Ủ TỪ TIM.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 165: ĐÃI NGỘ ĐẢO NGƯỜI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 166: ÁNH NGHIÊNG BÓNG ĐỔ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 167: NHÂN SEN NGỌT ĐẮNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 168

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 169: CẦU SINH

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 170: Ý CHÍ TÌNH CẢM

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 171: TIỀM NHẬP QUÂN DOANH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 172: SỚM MUỘN MỘT ĐAO.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 173: GẶP MẶT CÁCH THẾ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 174: GÀ BAY CHÓ SỦA.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 175: TRANH CÃI THỐNG NHẤT HAY PHÂN TRANH

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 176: KINH SỢ MƯỜI PHẦN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 177: SI NAM OÁN NỮ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 178: PHONG ĐỘ QUÝ ÔNG.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 179: LIÊN TỤC GIẢO BIỆN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 180: CÙNG CHUNG TẦM NHÌN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 181: TÌNH HUYNH ĐỆ.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 182: QUẦN TỘC DI CHUYỂN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 183: NAM NỮ THÁC LOẠN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 184: XAO ĐỘNG BẤT AN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 185: THƯƠNG HỒN

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 186: TRÍCH MÁU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 187: LỜI ĐỒN.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 188: HẾT DẦU.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 189: BÙNG CHÁY.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 190: DỤ ĐỊCH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 191: TIN TỨC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 192: NÓI DỐI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 193: SƠN CỐC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 194: SỢ CHẾT KHIẾP.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 195: HUYNH ĐỆ

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 196: HẮC BẠCH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 197: CUỒN CUỘN NGẤT TRỜI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 198: NGẬP TRỜI.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 199: MỘT LỜI ĐÃ ĐỊNH.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 200: ĐẠI THẾ ĐÃ MẤT.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 201: CHƯƠNG KẾT CỤC.

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 202 PN1

Tịnh thủy hồng liên – CHƯƠNG 203 PN2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here