Tiểu oan gia

0
71

Tác giả: Thu Trì Vũ

Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HE

Độ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn và 10 phiên ngoại)

Dịch :Tiểu Hân

Văn án

Giáo sư Tống dạy trong trường đại học có đứa con tên là Tống Trạch. Đại Lâm – người trồng hoa trong khuôn viên trường đại học cũng có một đứa con tên Lâm Kính Tổ. Thời gian hai người ra đời cũng chỉ hơn kém nhau ba ngày. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người liền không vừa mắt nhau. Bọn họ mới gặp đã cãi nhau, chửi nhau không được ba năm câu đã lao vào đánh, từ khi còn mặc tả đánh đến tiểu học, từ tiểu học đánh đến trung học, lại từ trung học đánh đến đại học. Cha mẹ, hàng xóm, giáo viên của hai người cũng đều lắc đầu:

“Thật đúng là một đôi tiểu oan gia!”

Lâm Kính Tổ bị Tống Trạch chửi là “đồ dã man” và Tống Trạch bị Lâm Kính Tổ chửi là “lòng dạ hẹp hòi” đánh thế nào mà cuối cùng lại đánh đến trên giường?

Chuyện tình thoải mái vui tươi của đôi hoan hỉ oan gia, kính thỉnh ủng hộ văn mới của Thu Trì Vũ – <Tiểu oan gia>.

Nội dung: Thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia.

Nhân vật chính: Lâm Kính Tổ (công), Tống Trạch (thụ).

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 1

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 2

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 3

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 4

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 5

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 7

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 6

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 8

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 9

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 10

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 11

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 12

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 13

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 14

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 15

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 16

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 17

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 18

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 19

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 20

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 21

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 22

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 23

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 24

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 25

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 26

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 27

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 28

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 29

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 30

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 31

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 32

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 33 PN1 NGỦ XUÂN

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 34 PN2 SẦU XUÂN

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 35 PN3 OÁN XUÂN

Tiểu oan gia – CHƯƠNG 36 PN4 CHƠI XUÂN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here