Sinh ý nhân

0
36

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Thể loại: Đam mỹ, hài, cổ trang võ hiệp, giang hồ ân oán, 1vs1

Edit: Tử Linh

Tình trạng bản gốc: Hoàn (73 chương) + Phiên ngoại (36 chương)

———** __ **———

Tuy rằng nói là giang hồ, tuy rằng nhìn như võ hiệp

Kỳ thực, bất quá cũng chỉ là câu chuyện nói về lão Bạch mà thôi

———** __**———

            【 văn án 】

Chư vị giang hồ huynh đệ, các ngươi gần đây sống thế nào?

Liệu có nửa đêm u thán, trằn trọc trở mình, ngủ không ngon, ăn không nổi không?

Như vậy, mau đem những chuyện khiến ngươi phiền lòng giao thác cho lão Bạch đi,

Y chưa chắc đã đáp ứng, nhưng phàm đã đáp ứng, tám chính phần mười sẽ có kết quả viên mãn đó.

Giang hồ tiểu hà giáp: ta muốn làm minh chủ võ lâm!

Giang hồ tiểu hà ất: giúp ta diệt ma giáo đi!

Giang hồ tiểu hà bính: ta hoài nghi lão bà nhà ta lén cùng Xích Thủy trại Nhị đương gia cấu kết!

Lão Bạch: giáp ất hai vị huynh đệ có thể về nhà tiếp tục ôm chăn mà ngủ, bính huynh đệ đến đến đây, chúng ta có thể nói chuyện giá cả rồi,

Nếu cần chứng cứ xác thực để bỏ vợ thì bạc ròng năm trăm lượng, nếu muốn nắm đằng chuôi để sau này tiện đường khống chế thì, bạc ròng ba trăm lượng. . .

Đến tận đây, chắc chư vị đã lý giải được phần lớn nghiệp vụ phạm trù của lão Bạch rồi.

Không ai biết lão Bạch họ gì danh chi, nhà ở phương nào, cần nhờ vả thì xưng y một tiếng Bạch lão, không cần gì thì thuận miệng gọi một câu lão Bạch,

Cũng không người nào biết lão Bạch lúc nào thì hoành không xuất thế, tựa hồ cứ thế không mặn không nhạt mà cắm rễ trong giang hồ, sau đó sinh ý phát triển không ngừng.

Nhưng mà lão Bạch không thừa nhận mình là khách giang hồ, theo như đám võ lâm đồng đạo từng cùng y có nghiệp vụ vãng lai nói, người này yêu nhất một câu luôn đọng trên môi: tại thương ngôn thương yêm chính là một người làm ăn.

(*) tại thương ngôn thương: ở thương trường nói chuyện làm ăn

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ TAM CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ TỨ CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ LỤC CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ BÁT CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ CỬU CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 20 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 21 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 22 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 23 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 24 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 25 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 26 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 27 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 28 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 29 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 30 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 31 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 32 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 33 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 34 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 35 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 36 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 37 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 38 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 39 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 40 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 41 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 42 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 43 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 44 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 45 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 46 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 47 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 48 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 49 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 50 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 51 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 52 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 53 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 54 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 55 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 56 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 57 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 58 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 59 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 60 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 61 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 62 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 63 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 64 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 65 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 66 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 67 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 68 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 69 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 70 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 71 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 72 CHƯƠNG

Sinh ý nhân – SINH Ý NHÂN – ĐỆ 73 CHƯƠNG

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here