Sát phá lang (Priest)

0
91

Tác giả: Priest

Biên tập: Yển

Độ dài: 128 chương chính văn + 6 phiên ngoại

Thể loại: niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, HE, ngược chó độc thân.

Nhân vật chính: Cố Quân, Trường Canh.

~

Văn án lừa tình (về sau tg viết theo hướng khác nhưng bạn thích nên vẫn để nguyên không xóa)

“Chắc người đầu tiên đào ‘tử lưu kim’ lên từ dưới lòng đất, sẽ vĩnh viễn không ngờ đến, hắn đào ra lại là một ‘bát’ thế đạo ăn thịt người.”

“Cuộc đời trẫm, chẳng qua là một trò lừa đảo tham lam ghê tởm, việc này trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là không thể nói toạc ra mà thôi.”

“Trò lừa này bắt đầu từ đâu? Là từ trên cánh buồm sáng rực của đại thuyền phiên bang đầu tiên vượt trùng dương, từ dưới đôi cánh dang rộng của cự diên(1) đầu tiên bay lên giữa gió lốc, hay là sớm hơn nữa – khi hàng dải đồng cỏ trên đại địa Bắc man bị tử lưu kim như nét mực đốt thành một biển lửa…”

“… Hoặc là lúc trẫm… ta lần đầu gặp Cố Quân giữa băng tuyết ngập trời.”

Ôn nhu hiền huệ bệnh kiều(2) niên hạ công vs củi mục mù điếc thụ (tin ta đi =w=)

Phi chủ lưu steampunk(3) =w=

Chuyện quan trọng nói ba lần:

Lên sàn trước chính là công!

Lên sàn trước chính là công!

Lên sàn trước chính là công!

… Nhưng xét trên tổng thể thì đây không phải là chủ công văn. =w=

Chú thích:

1. Cự diên là một loại thuyền sẽ xuất hiện và được giải thích rõ hơn trong chương 2.

2. Bệnh kiều tức yandere.

3. Steampunk là một nhánh của khoa học viễn tưởng, chủ yếu tập trung vào các máy móc động cơ hơi nước, ra đời vào khoảng thế kỷ 19, thời kỳ cách mạng công nghiệp, rất phổ biến trong những năm 80 – 90 của thế kỷ 20.

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 1

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 2

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 3

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 4

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 5

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 6

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 7

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 8

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 9

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 10

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 11

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 12

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 13

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 14

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 15

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 16

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 17

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 18

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 19

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 20

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 21

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 22

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 23

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 24

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 25

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 26

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 27

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 28

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 29

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 30

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 31

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 32

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 33

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 34

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 35

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 36

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 37

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 38

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 39

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 40

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 41

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 42

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 43

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 44

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 45

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 46

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 47

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 48

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 49

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 50

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 51

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 52

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 53

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 54

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 55

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 56

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 57

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 58

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 59

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 60

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 61

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 62

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 63

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 64

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 65

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 66

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 67

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 68

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 69

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 70

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 71

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 72

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 73

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 74

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 75

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 76

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 77

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 78

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 79

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 80

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 81

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 82

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 83

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 84

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 85

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 86

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 87

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 88

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 89

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 90

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 91

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 92

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 93

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 94

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 95

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 96

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 97

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 98

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 99

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 100

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 101

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 102

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 103

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 104

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 105

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 106

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 107

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 108

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 109

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 110

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 111

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 112

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 113

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 114

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 115

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 116

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 117

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 118

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 119

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 120

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 121

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 122

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 123

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 124

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 125

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 126

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 127

Sát Phá Lang (Priest) – SÁT PHÁ LANG: CHƯƠNG 128 (KẾT THÚC)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here