[Do kí phỉ nhiên] – Phần 3 – Phong lưu

0
62

Do Ký Phỉ Nhiên – Phần 3 – Phong Lưu

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Số chương: 17

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tranh đoạt quyền lực, cung đình, niên hạ, thiên chi kiêu tử, hoan hỉ oan gia, BE

Văn án 

Một năm kia, cảnh vẫn thế, đêm vẫn vậy. Gặp xuân, hoa đẹp, trăng tròn, người vẹn. Trước mắt phồn cảnh khói mây, phố dài náo nhiệt. Hai người ngồi ở lầu các Trường An, kêu một bình rượu ngon, một đĩa thức ăn ngon, đàm chuyện quan trường, tán gẫu nhân sinh.

Người nọ nghiêng chân bắt chéo, tay cầm quạt giấy, mắt sáng như sao, mặt như trăng sáng: “Tử Vọng, ngươi nói xem, trong cuộc sống kinh thành này, mỗi ngày ngủ cũng bất an, có ý nghĩa gì? Theo ta thấy, cùng xe bụi ngựa cưỡi, quan to lộc hậu, không bằng ngày tốt cảnh đẹp, đêm tới đoàn viên, đi thuyền nhỏ, thưởng dương liễu. Cười nhìn nhân sinh, một đời phong lưu.”

Khi đó, Quý thượng thư trong lòng tràn ngập Tề đại tướng quân, Du bảng nhãn một lòng tranh công lập nghiệp. Hai kẻ tâm mang ý xấu, không ai để ý ai. Cho nên, Du Tín nói chuyện đối đáp đều mượn hơi đưa đẩy nhân tâm, Quý Phỉ Nhiên cũng chỉ thờ ơ uống rượu ngắm cảnh. Chẳng bao lâu, Phỉ Nhiên nói quên đi, rồi một hơi cạn sạch. Nhưng trong đó có một câu nói, không hiểu sao khiến Tử Vọng băn khoăn nửa đời sau:

Cùng xe bụi ngựa cưỡi, quan to lộc hậu, không bằng ngày tốt cảnh đẹp, đêm tới đoàn viên, đi thuyền nhỏ, thưởng dương liễu. Cười nhìn nhân sinh, một đời phong lưu.

Văn án tóm lại:

Chết dưới công cực phẩm, làm thụ cũng phong lưu.

Phong lưu – SKIP TO CONTENT

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ TAM CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ TỨ CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ LỤC CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ BÁT CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ CỬU CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

Phong lưu – PHONG LƯU – ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG (CHƯƠNG KẾT)

Phong lưu – PHONG LƯU – 50 CÂU HỎI TƯƠNG TÍNH

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here