Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ

0
68

By: Long Cửu.

Thể loại: Xuyên không, cung đình, nhất thụ nhất công.

Tình trạng: Hoàn.

Edit: Huyết Vũ.

Beta: Minh Tiêu

Văn án:

Ta là một thiếu niên bình thường.

Mặc dù được mẫu thân “dạy bảo”, nhân sinh của ta dần dần có “thành kiến” ~~~

Nhưng là, thần a, thỉnh tin tưởng ta! Ta nhất định sẽ lựa chọn một con đường đúng đắn để đi! Thật sự! Thật là thật sự a!

Vô luận tại sao lại là thời không khác… thần a! Hãy dẫn ta về con đường quang minh (đúng đắn)!

( tác giả: a ha ha ha ha ~~~, thế giới này thần chỉ có ta mà thôi, ta sẽ đem ngươi dẫn hướng chỗ “quang minh”!

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 3

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 4

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 5

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 6

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 7

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 8

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 9

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 10

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 11

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 12

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 13

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 14

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 15

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 16

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 17

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 18

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 19

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 20

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 21

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 22

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 23

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 24

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 25

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 26

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 27

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 28

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 29

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 30

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 31

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 32

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – CHƯƠNG 33 PN1: CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN HIỆN ĐẠI.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here