Tương quân phối

0
83

Tác giả: Tiếu Tiếu Dương

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, đế vương si tình thụ, HE

Tình trạng: 32 chương hoàn

Pairing: Tần Khiếu x Tề Vân Phi, Tề Mặc Nhiên x Lăng Sương (phụ)

Edit và beta: Tiểu Hi aka Hà Ảnh

Văn án: (truyện này không có văn án, ta chém bừa)

Vì tình cảm thuở bé, y, một vị vua cao cao tại thượng, nguyện làm hết thảy để có được người mình yêu.

Bị phản bội tình yêu, hắn, vị tướng quân tài ba, dần rơi vào lưới tình ngọt ngào đã được giăng sẵn.

Cũng vì tình yêu, gã, một vương gia dưới một người trên vạn người, không từ bất cứ thủ đoạn để chiếm đoạt.

Còn y, vị quan văn nhân hậu, thật sự phản bội tình yêu hay còn lý do nào khác.

Sự thật ẩn giấu sau đó là gì?

Chuyện tình yêu của họ rồi sẽ ra sao?…

Tương quân phối – CHƯƠNG 1.

Tương quân phối – CHƯƠNG 2.

Tương quân phối – CHƯƠNG 3.

Tương quân phối – CHƯƠNG 4.

Tương quân phối – CHƯƠNG 5.

Tương quân phối – CHƯƠNG 6.

Tương quân phối – CHƯƠNG 7.

Tương quân phối – CHƯƠNG 8.

Tương quân phối – CHƯƠNG 9.

Tương quân phối – CHƯƠNG 10.

Tương quân phối – CHƯƠNG 11.

Tương quân phối – CHƯƠNG 12.

Tương quân phối – CHƯƠNG 13.

Tương quân phối – CHƯƠNG 14.

Tương quân phối – CHƯƠNG 15.

Tương quân phối – CHƯƠNG 16.

Tương quân phối – CHƯƠNG 17.

Tương quân phối – CHƯƠNG 18.

Tương quân phối – CHƯƠNG 19.

Tương quân phối – CHƯƠNG 20.

Tương quân phối – CHƯƠNG 21.

Tương quân phối – CHƯƠNG 22.

Tương quân phối – CHƯƠNG 23.

Tương quân phối – CHƯƠNG 24.

Tương quân phối – CHƯƠNG 26.

Tương quân phối – CHƯƠNG 27.

Tương quân phối – CHƯƠNG 28.

Tương quân phối – CHƯƠNG 29.

Tương quân phối – CHƯƠNG 30.

Tương quân phối – CHƯƠNG 31.

Tương quân phối – CHƯƠNG 32.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here