Tử bất ngữ quái lực loạn thần

0
84

Tác giả: Miêu Oa

Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, hồi hộp, hoan hỉ oan gia, HE.

~ Văn án ~

Cho tới bây giờ Từ Nhàn Thuyền chưa từng thấy qua người nào ngoan cố như Tần Tử Giác.

Đường hầm vùng giải phóng cũ, ngôi chùa nhỏ hoang vắng, núi hoang thôn quỷ … Bọn họ một lần lại một lần bị cuốn vào các loại sự kiện thần quái.

Nhưng mà vô luận như thế nào tự mình trải qua, Tần Tử Giác vẫn có biện pháp thuyết phục bản thân cự tuyệt tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ.

Muốn biết một người đến tột cùng có thể kiên cường đến mức nào sao?

Hãy xem “Tử” bất ngữ quái, lực, loạn, thần.

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 1: NHAN NHƯ NGỌC

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 2: NHAN NHƯ NGỌC

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 3: DƯƠNG NHI ĐẦU(6) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 4: DƯƠNG NHI ĐẦU (TRUNG) 

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 5: DƯƠNG NHI ĐẦU (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 6: HỌA LẮM MỒM (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 7: HỌA LẮM MỒM (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 8: MỸ NHÂN TIÊU (HOA LA ĐƠN) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 9: MỸ NHÂN TIÊU (HOA LA ĐƠN) (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 10: MỸ NHÂN TIÊU (HOA CHUỐI TIÊU) (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 11: TẨU TƯỜNG (TƯỜNG CHUYỂN ĐỘNG) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 12: TẨU TƯỜNG (TƯỜNG DỊCH CHUYỂN) (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 13: TẨU TƯỜNG (TƯỜNG DỊCH CHUYỂN) (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 14: CÂY DÙ ĐEN (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 15: CÂY DÙ ĐEN (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 16: CÂY DÙ ĐEN (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 17: TRÙNG HỌA (BỨC TRANH SÂU) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 18: TRÙNG HỌA (BỨC TRANH SÂU) (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 19: HỒN LIỆT(27) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 20: HỒN LIỆT (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 21: HỒN LIỆT (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 22: KIÊN ĐĂNG (ĐÈN TRÊN VAI) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 23: KIÊN ĐĂNG (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 24: LẠC HỒNG(29) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 25: LẠC HỒNG (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 26: LẠC HỒNG (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 27: HẮC THỦ ẤN (DẤU BÀN TAY ĐEN) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 28: HẮC THỦ ẤN (DẤU BÀN TAY ĐEN) (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 29: HẮC THỦ ẤN (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 30: TỬ NHÂN BỔN(36) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 31: TỬ NHÂN BỔN (NGƯỜI CHẾT NGU NGỐC) (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 32: TỬ NHÂN BỔN (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 33: THỎ OA OA (BÚP BÊ THỎ) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 34: THỎ OA OA (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 35: THỎ OA OA ( BÚP BÊ THỎ) (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 36: HUYẾT LINH BÀI (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 37: HUYẾT LINH BÀI (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 38: HUYẾT LINH BÀI (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 39: TỎA HỒN TRẬN (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 40: TỎA HỒN TRẬN (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 41: VỤ THÔN (THÔN SƯƠNG MÙ) (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 42: VỤ THÔN (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 43: VỤ THÔN (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 44: ẤU CHÂN (THƯỢNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 45: ẤU CHÂN (TRUNG)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 46: ẤU CHÂN (HẠ)

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 47: KẾT CỤC. HẠNH PHÚC ĐANG ĐẾN GẦN

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 48 PN1

Tử bất ngữ quái lực loạn thần – CHƯƠNG 49 PN2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here