Trùng sinh chi Tô Gia

0
101
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch
Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Phúc Vũ
Văn án
Trong một sự cố máy bay có vẻ là ngoài ý muốn, Tô Bạch Tô Gia bị đoạt quyền bất ngờ trùng sinh vào thân thể một đứa cháu trai họ hàng xa yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần. Ai quy định sau khi trùng sinh phải sống những ngày tháng bình đạm vô vị? “Ngọc diện diêm la” một thời từng câu thông hắc bạch lưỡng đạo thề phải từng bước đoạt lại quyền thế vốn thuộc về mình. Tô Gia ta không thị uy các ngươi liền xem ta là bánh trôi nước mặc người nhào nặn sao!

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 1 – CHÓ NGOAN CŨNG CẮN NGƯỜI

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 2 – TÔ MẶC

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 3 – ĐƯỜNG KIÊU

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 4 – TÊN KHỐN LƯU VÂN SINH

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 5 – CÔNG CUỘC GIẢM BÉO

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 6 – OAN GIA NGÕ HẸP

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 7

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 8

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 9

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 10

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 11

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 12

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 13

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 14

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 15

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 16

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 17

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 18

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 19

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 20

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 21

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 22

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 23

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 24

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 25

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 26

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 27

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 28

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 29

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 30

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 31

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 32

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 33

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 34

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 35

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 36

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 37

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 38

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 39

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 40

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 41

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 42

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 43

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 44

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 45

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 46

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 47

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 48

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 49

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 50

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 51

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 52

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 53

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 54

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 55

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 56

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 57

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 58

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 59

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 60

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 61

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 62

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 63

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 64

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 65

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 66

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 67

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 68

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 69

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 70

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 71

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 72

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 73

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 74

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 75 PN1 

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 76 PN2 

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 77 PN3 

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 78 PN4 

Trùng sinh chi Tô Gia – CHƯƠNG 79 PN5 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here