Điệu valse của những kẻ cặn bã

0
55

Tên truyện: Điệu valse của những kẻ cặn bã.

Tác giả: Vương Bình Tử

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, thanh mai trúc mã, ngược tâm, hiện thực hướng, HE.

Edit: Muối

-văn án-

Cậu trai nhà giàu mới nổi chạm trán tiểu công tử, một người bạc tình đụng phải một kẻ đa tình..

Đi lừa gạt người ta lại bị người ta gạt lại, đã mặt than lại chạm phải phúc hắc, kẻ cặn bã rồi lại đụng một tên còn cặn bã hơn.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – PROLOGUE – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 01 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 02 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 03 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 04 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 05 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 06 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 07 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 08 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 09 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 10 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 11 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 12 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 13 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 14 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 15 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 16 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 17 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 18 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 19 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 20 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 21 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 22 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 23 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 24 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 25 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 26 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 27 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 28 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 29 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 30 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 31 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 31 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 32 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 33 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 34 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 35 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 36 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 37 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 38 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 39 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 40 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 41 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 42 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 43 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 44 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 45 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ!

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 46 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 47 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 48 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ!

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 49 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ!

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 50 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 51 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 52 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 53 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 54 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 55 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 56 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 57 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 58 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 59 – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 60 (1) – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – CHAPTER 60 (2) – ĐIỆU VALSE CỦA NHỮNG KẺ CẶN BÃ.

Điệu valse của những kẻ cặn bã – [ĐIỆU VALSE…] PHIÊN NGOẠI – TÔ NHƯ XUÂN VÀ HÀN NHƯỢC (1)

Điệu valse của những kẻ cặn bã – [ĐIỆU VALSE..] PHIÊN NGOẠI – TÔ NHƯ XUÂN VÀ HÀN NHƯỢC (2)

Điệu valse của những kẻ cặn bã – [ĐIỆU VALSE..] PHIÊN NGOẠI – BÍ MẬT CỦA VĨNH HẰNG

Điệu valse của những kẻ cặn bã – [ĐIỆU VASLE…] PHIÊN NGOẠI – SỨC HÚT VĨNH HẰNG. (HOÀN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here