[Chu gia hệ liệt] – Dạ sắc chi tiền

0
73

Tên tác phẩm : Dạ sắc chi tiền (Trước đêm tối)

Tác giả : Nam Chi

Edit : Tiểu Bảo

Thể loại : đô thị tình duyên, hiện đại, 1×1, HE, thiên chi kiêu tử

Nhân vật chính : Triệu Trăn, Trương Hoàn | Phối hợp diễn : Tiết Lộ, Triệu Sưởng, Dật Ninh, Vệ Khê

Số chương : 86 chương + 8 chương phiên ngoại (hoàn)

Văn án :

Trương Hoàn từ nhỏ đã không có cha mẹ, nhờ được dì thu lưu, mới không trở thành một thành viên trong cô nhi viện.

Nhìn thấy dì dượng và em gái họ cùng chung một chỗ, cậu sẽ cảm thấy bọn họ mới là người một nhà, mà chính mình mặc dù đang ở nhà họ, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một đứa trẻ được thu nuôi mà thôi, căn bản không có cách nào dung nhập.

Có lẽ khi cha mẹ vẫn còn, tính cách cậu rộng rãi hoạt bát, thế nhưng cuộc sống về sau lại làm cho cậu trở nên lạnh lùng mà trầm mặc. Cậu chỉ muốn nhanh chóng trả hết phần nhân tình cho nhà dì, có thể có được cuộc sống của chính mình, cậu không muốn bỏ thời gian nói chuyện yêu đương.

Nhưng, bởi vì tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ liền bị các bạn nữ truy đuổi. Các bạn nữ khác còn tốt, chỉ cần cự tuyệt là được, lần này lại chọc tới một vị tiểu thư, vị đại tiểu thư này chính là con gái Triệu Trăn, Triệu Sưởng.

Cũng bởi vậy, ngược lại trời xui đất khiến thành toàn tình duyên giữa cậu cùng Triệu Trăn.

Đôi lời editor : Tui xin cảnh báo trước, hai ‘bạn’ công thụ truyện này cách nhau 21 tuổi đấy nhé :))))

——

Truyện này thuộc “Chu gia hệ liệt” của Nam Chi. Các tác phẩm có nhân vật liên quan “Dật Ninh”, “Vệ Khê”

“Chu gia hệ liệt” (theo như tui biết) gồm có các tác phẩm sau đây:

_Vệ Khê

_Dật Ninh

_Tưởng đắc sơn trang trường hạ lý

_Niệm Mộ

_Du thủ nhất sinh

_Dạ sắc chi tiền

_Dật nhiên tùy phong

_Nhất xuân phù mộng đáo hoa

_Huynh đệ

_Cường thủ hào đoạt (3 bộ)

_Tốt nhất nam chủ

Nếu lập bảng quan hệ nhân vật chắc dày đặc lắm nhỉ :))

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 1

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 2

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 3

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 4

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 5

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 6

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 7

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 8

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 9

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 10

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 11

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 12

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 13

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 14

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 15

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 16

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 17

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 18

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 19

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 20

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 21

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 22

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 23

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 24

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 25

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 26

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 27

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 28

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 29

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 30

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 31

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 32

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 33

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 34

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 35

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 36

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 37

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 38

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 39

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 40

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 41

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 42

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 43

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 44

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 45

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 46

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 47

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 48

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 49

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 50

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 51

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 52

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 53

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 54

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 55

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 56

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 57

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 58

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 59

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 60

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 61

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 62

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 63

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 64

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 65

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 66

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 67

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 68

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 69

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 70

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 71

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 72

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 73

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 74

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 75

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 76

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 77

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 78

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 79

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 80

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 81

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 82

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 83

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 84

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 85

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – CHƯƠNG 86

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PHIÊN NGOẠI 1

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PN 2

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PN 3

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PN 4

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PN 5

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PN 6

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PN 7

Dạ sắc chi tiền – DẠ SẮC CHI TIỀN – PN 8

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here