Trùng sinh chi bản tính

0
163

Th loi: Trùng sinh, hiện đại, hào môn thế gia, làm giàu, 1×1, HE

Convert + Raw: Kinzie

Mần by Bi

Nhân vt chính: An Thừa Trạch x Thạch Nghị

—-

Văn án:

Sau khi sống lại, quá trình trưởng thành thay đổi, chất lượng cuộc sống thay đổi, thanh mai trúc mã thay đổi, thứ duy nhất không đổi chính là: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Câu chuyện về một nhân vật chính nham hiểm ngoài mặt thì được người ta a dua nịnh hót, sau lưng lại chửi bới nguyền rủa đủ kiểu. Sau khi sống lại, hắn… vẫn là kẻ ngoài mặt được người ta hùa theo ton hót, sau lưng chửi lấy chửi để ╮(╯_╰)╭

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 1

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 2

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 3

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 4

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 5

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 6

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 7

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 8

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 9

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 10

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 11

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 12

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 13

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 14

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 15

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 16

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 17

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 18

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 19

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 20

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 21

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 22

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 23

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 24

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 25

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 26

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 27

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 28

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 29

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 30

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 31

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 32

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 33

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 34

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 35

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 36

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 37

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 38

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 39

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 40

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 41

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 42

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 43

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 44

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 45

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 46

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 47

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 48

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 49

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 50

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 51

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 52

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 53

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 54

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 55

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 56

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 57

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 58

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 59

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 60

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 61

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 62

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 63

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 64

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 65

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 66

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 67

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 68

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 69: THẠCH NGHỊ (1)

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 70: THẠCH NGHỊ (2)

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 71: THẠCH NGHỊ (3)

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 72

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 73

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 74

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 75 PN1

Trùng sinh chi bản tính – CHƯƠNG 76 PN2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here