Trúc mã trục mã – Cửu Nguyệt Đích Miên Bị

0
70

Tác giả: Cửu Nguyệt Đích Miên Bị

Edit: Ốc

Nguồn: Tấn Giang

Tình trạng bản gốc: 34 chương

Tình trạng bản dịch: Cố làm ngay và luôn

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, giáo viên tuyên truyền công x ông chủ tiệm sách CV thụ, 1×1, HE, ấm áp

Vai chính: Lí Thời, Trần Duy Mặc

Văn án

Văn án vô dụng, tác giả ngồi trong góc tường khóc QWQ

Đại khái là công quân nhất kiến chung tình với thụ quân, sau đó là câu chuyện công theo đuổi thụ từng chút từng chút.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 1

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 2

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 3.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 4

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 5

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 6

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 7

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 8

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 9

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 10.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 11.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 12.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 13.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 14.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 15.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 16.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 17.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 18.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 19.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 20.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 21.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 22.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 23.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 24.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 25.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 26.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 27.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 28.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 29.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 30.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 31.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 32.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 33.

Trúc mã trục mã – CHƯƠNG 34.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here