Trọng sinh chi nịnh sát

0
85

Trọng sinh chi nịch sát – Mijia

Bất luân chi luyến – Trọng sinh – Thanh mai trúc mã – Giới giải trí

Tình trạng : Edit hoàn

Edit by : Hạ Nguyệt – Hạ Nhật Nhi

Beta by : Ngạo

————

Yêu quá nhiều, cũng sẽ đem người nhấn chìm

Hận một người, vậy sủng hắn, sủng hắn đến vô pháp vô thiên, như vậy, bạn liền có thể sạch sẽ mà đứng ở một bên, cười nhìn hắn tự mình hủy diệt.

Yêu một người, vậy sủng hắn, dùng sủng ái bẻ gẫy đôi cánh của hắn, khiến hắn vô pháp rời khỏi bạn để giương cánh bay cao.

—— Đây là một câu chuyện về một cậu em trai ngốc nghếch bôi cụ (xui xẻo) được trọng sinh.

—— Cả đời trước, cậu bị anh trai mình dùng sủng ái giết chết, bị hủy cả đời .Cả đời này, cậu không ngừng cố gắng anh dũng chống lại, cuối cùng lần thứ hai bị anh hai của mình dùng sủng ái trói chặt, trói buộc cả đời.

—— cỡ nào bôi cụ a ╮(╯▽╰)╭

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 1

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 2

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 3

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 4

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 5

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 6

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 7

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 8

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 9

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 10

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 11

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 12

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 13

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 14

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 15

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 16

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 17

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 18

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 19

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 20

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 21

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 22

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 23

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 24

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 25

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 26

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 27

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 28

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 29

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 30

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 31

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 32

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 33

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 34

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 35

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 36

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 37

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 38

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 39

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 40

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 41

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 42

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 43

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 44

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 45

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 46

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 47

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 48

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 49

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 50

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 51

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 52

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 53

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 54

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 55

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 56

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 57

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 58

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 59

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 60

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 61

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 62

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 63

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 64

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 65

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 66

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 67

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 68

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 69

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 70

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 71

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 72

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 73

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 74

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 75

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 76

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 77

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 78

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 79

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 80

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 81

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 82 PN1

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 83 PN2

Trọng sinh chi nịnh sát – CHƯƠNG 84 PN3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here