Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó!

0
104

 

[Admin: Mình nghĩ là “vách tường có tai”]

Tựa gốc: Tiểu thanh điểm, cách tường hữu nhĩ yêu~

 

Tác giả: Hi Lan

 

Biên tập: Ốc

 

Tình trạng bản gốc: Hoàn

 

Tình trạng bản dịch: Hoàn

 

Thể loại: đam mỹ, võng phối, cảnh sát công x CV thụ, 1×1, nhẹ nhàng, HE.

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [CHƯƠNG 1]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [CHƯƠNG 2]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [CHƯƠNG 3]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [ CHƯƠNG 4 ]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [ CHƯƠNG 5 ]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [ CHƯƠNG 6 ]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [ CHƯƠNG 7 ]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [ CHƯƠNG 9 ]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [ CHƯƠNG 8 ]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – NHỎ GIỌNG CHÚT! [ CHƯƠNG 10 ]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – [ĐM] NHỎ GIỌNG CHÚT! CÁCH TƯỜNG CÓ TAI ĐÓ! [CHƯƠNG 11]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – [ĐM] NHỎ GIỌNG … [CHƯƠNG 12]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – [ĐM] NHỎ GIỌNG … [CHƯƠNG 13]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – [ĐM] NHỎ GIỌNG … [CHƯƠNG 14 + 15]

Nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó! – KỊCH TRUYỀN THANH《NHỎ GIỌNG CHÚT, CÁCH TƯỜNG CÓ TAI ĐÓ~》

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here