Đại hoan hỉ

0
75
Tác giả: Thiên Cửu Nhất
Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công
Tình trạng: Hoàn
Biên tập: Zhou Zhou
Beta: Ngạo
Văn án:
Khi Đan Giai Nguyệt yêu say đắm Mục Thiên Nam suốt mười năm, anh đã biết phần tình cảm này sẽ không được gì ngoài đau thương, thầm lặng. Anh cũng vốn chẳng định buông tay, vì suy cho cùng, nó vẫn chưa hề nảy mầm, nhen nhóm. Nhưng đến mười năm sau, Mục Thiên Nam xuất hiện, nhướn mày, cười nhạt với anh: “Đã lâu không gặp!” Đã lâu không gặp? Đan Giai Nguyệt thật muốn nói, đâu có, mười năm qua, chẳng phải anh luôn ở trong lòng tôi sao?
–Bắt đầu từ cái thời còn là học sinh
–Một giấc mộng
–Mười năm
–Anh
–Có hạnh phúc chăng?

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 1

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 2

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 3

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 4

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 5

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 6

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 7

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 8

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 9

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 10

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 11

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 12

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 13

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 14

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 15

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 16

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 17

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 18

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 19

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 20

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 21

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 22

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 23

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 24

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 25

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 27

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 26

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 28

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 29

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 30

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 31

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 32

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 33

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 34

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 35

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 36

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 37

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 38

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 39

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 40

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 41

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 42

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 43

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 44

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 45

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 46

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 47

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 48

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 49

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 50

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 51

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 52

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 53

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – CHƯƠNG 54 (HOÀN)

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – PHIÊN NGOẠI 1

Đại hoan hỉ – [DANMEI] ĐẠI HOAN HỈ – PHIÊN NGOẠI 2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here