Thời gian của chúng ta

0
68

Còn tưởng người đó cả đời này chính là của mình, cả tâm hồn lẫn thể xác để đã bị mình trói chặt, chẳng ngờ quay đi ngoảnh lại chỉ còn một mảng trống rỗng

Nguồn: wattpad.com/story/74420974 (PhoebeSsYan)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI