[Trích: Quỷ sự quái văn lục] – Hận niệm (Đoản)

0
21

Hận niệm

(Trích: Quỷ sự quái văn lục)

Tác giả: Linh Cảnh Ưu Úc

Thể loại: Đoản văn, bí ẩn

Edit: Gián

*Đây là hệ liệt gồm nhiều đoản văn, em edit đoản văn này vì em thích nó  *

Hận niệm (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI