Phía sau lang là sói (Đoản)

0
59

Tên : Phía sau lang là sói ( Lang thân hậu đích lang)

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược.

Thể loại : Đoản văn, hiện đại, nhất thụ lưỡng công, song sinh công, đại thúc thụ, HE.

Edit : Alice

Beta : Ween

Phía sau lang là sói (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI