[YunJae Fanfic] – Chỉ cần cậu ở đây là được (Đoản)

0
16

Chỉ cần cậu ở đây là được.

Author:i ` takE

Translator: Nấm

Editor: Phi Vi

Source-finder: Phi Vi

Disclaimer: “YunJae trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi ” .

Rating: PG-13

Pairing: Yunjae

Category: very pink, romantic.

Status: đã End

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI